Luustoon liittyvää terminologiaa

Tervetuloa opiskelemaan verkkoluennoille.

Opiskele hieronnan ammattitutkintoon valmistavaa teoreettista osuutta, joka on edellytys kontaktiopinnoissa edistymiselle. Luennot sisältää anatomian opiskelua luurangosta ja ihmisestä, hierontaotteista, lihasten venytyksiä jne. Hieronnan ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti.

Kertaa ja ylläpidä hyvää osaamistasi. Avoimen opintomateriaali on käytössä kaikilla hierojakursseilla etäopintojen materiaaleina.

Osa Avoimen Hierojakoulun luennoista on kaikille avoimia. Luennoissa on kuitenkin osioita, jotka ovat avoimia vain hierojakurssilla opiskeleville.

Luustoon liittyvää terminologiaa

Opettele nämä:
ala = siipi
angulus = kulma
anterior = etu-, edessä
apex = kärki
canalis = kanava
caput = pää
cartilago = rusto
collum = kaula
condylus = nivelnasta
corpus = runko
crista = särmä, harju, harjanne
diaphysis = luun varsi
distalis = kärjenpuoleinen
epiphysis = luun pääteosa
epicondylus = nivelnastan (condylus) lähellä sijaitseva mm. lihasjänteiden ja nivelsiteiden kiinnittymiskohtana toimiva luu-uloke.
facies = pinta
facies articularis = nivelpinta
foramen = aukko
fossa, fovea = kuoppa
incisura = lovi
inferior = alempana, alhaalla
inter = välissä
lateralis = kauempana keskilinjasta
linea = linja
magnus = suuri
major, majus = iso
medialis = lähempänä keskilinjaa
minor, minus = pieni
margo = reuna, reunus
malleolus = kehräsluu
maximus = iso
os, ossa = luu, luut
os breve = lyhyt luu
os longum = pitkä luu
os planum = litteä luu
periosteum = luukalvo
posterior = taka-, takana
processus = uloke, lisäke
proksimalis = tyven puoleinen
spina = haarake, kärki
sulcus = uurre
superior = ylempänä, ylhäällä
tuber = kyhmy
tuberculum = kyhmy (pienempi)
Tuber, tuberculum, tuberositas = kyhmy, (tarkemmin: tuber = iso kyhmy, tuberculum = sileäpintainen, ulokemainen kyhmy, tuberositas = rösöpintainen kyhmy)

-----------------------------------------------------
Lisää termejä, jotka opetellaan kurssin aikana:

arcus = kaari
canalis nutricius = luun verisuonikanava
cartilago epiphysialis = epifyysirusto
cavum = ontelo
cornu = sarvimainen uloke
endosteum = luun sisäkalvo
fissura = rako
impressio = painauma
lamina = levy
linea epiphysialis = epifyysilinja
metaphysis = luun varren liitoskohta
substantia compacta = tiivis luu
substantia spongiosa = hohkaluuTulossa video: terminologia käytännössä